Rejestracja
22.09.2022

Informacja o planowanym zniszczeniu dokumentacji

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że planowane jest zniszczenie indywidualnej zewnętrznej dokumentacji medycznej (skierowań) pacjentów leczonych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej OPTIMED ul. Kordeckiego 49, 04-330 Warszawa w latach 2015-2017.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Skontaktuj się z nami

Administratorem danych osobowych jest INTER-MEDIX Oddział NZOZ OPTIMED, ul. Kordeckiego 49, 04-330 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego wykonywania usług. Dane będą przetwarzane w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych w INTER-MEDIX Oddział NZOZ OPTIMED, ul. Kordeckiego 49, 04-330 Warszawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych i prawo ich poprawiania.
allians
medica polska
nfz
świetlikowo