Rejestracja

JEDNORAZOWY POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO

Badanie to skierowane jest do pacjentów z zaleceniem stałej kontroli ciśnienia śródgałkowego. 

W zakres badania wchodzi wyłącznie pomiar ciśnienia metodą aplanacyjną.

Koszt badania wynosi 25zł.

Oferujemy również karty rabatowe na 3, 6 lub 9 pomiarów.

( Szczegóły: Karty pomiarów ciśnień )

Skontaktuj się z nami

Administratorem danych osobowych jest INTER-MEDIX Oddział NZOZ OPTIMED, ul. Kordeckiego 49, 04-330 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego wykonywania usług. Dane będą przetwarzane w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych w INTER-MEDIX Oddział NZOZ OPTIMED, ul. Kordeckiego 49, 04-330 Warszawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych i prawo ich poprawiania.
allians
medica polska
nfz
świetlikowo