Rejestracja

PERYMETRIA / BADANIE POLA WIDZENIA

Jest to specjalistyczne badanie pozwalające na ocenę czy oko pacjenta widzi (dostrzega) obiekty w jego zasięgu (w jego polu widzenia). Polega ono na prezentowaniu pacjentowi punktów świetlnych w różnych częściach jego pola widzenia. Pacjent dostrzegając je potwierdza to za pomocą przycisku, który trzyma w dłoni. Aparat zapisuje w swojej pamięci, które bodźce zostały dostrzeżone, a które pominięte. W ten sposób można sprawdzić czy badane oko jest w pełni sprawne czy też ze względu na uszkodzenia nie może widzieć w pełnym zakresie.

Badanie wykonywane jest na aparaturze: 

MATRIX 715, HUMPHREY 735 DICON – LD400

Skontaktuj się z nami

Administratorem danych osobowych jest INTER-MEDIX Oddział NZOZ OPTIMED, ul. Kordeckiego 49, 04-330 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego wykonywania usług. Dane będą przetwarzane w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych w INTER-MEDIX Oddział NZOZ OPTIMED, ul. Kordeckiego 49, 04-330 Warszawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych i prawo ich poprawiania.
allians
medica polska
nfz
świetlikowo